جانشین ۲۰۶ رونمایی شد

جانشین ۲۰۶ رونمایی شد

مدل پروتوتایپ محصول پروژه TF21 امروز با حضور معاون رییس جمهوری رونمایی شده و مشتریان در شهریور سال ۱۴۰۲ در انتظار تولید انبوه این محصول جذاب خواهند بود.؛