خمز: فقط بازی هجومی بلدیم

خمز: فقط بازی هجومی بلدیم

سرمربی تراکتور گفت: فقط بازی هجومی را بلدیم و ‌در بازی فردا مقابل مس رفسنجان هم با این روش بازی می‌کنیم. ؛