الزامات و ضوابط «شهر دوستدار کودک » ابلاغ شد

الزامات و ضوابط «شهر دوستدار کودک » ابلاغ شد

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تبریز گفت: الزامات و ضوابط عام «شهر دوستدار کودک» پس از تصویب در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برای اجرا از سوی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.