رها سازی ۵۰۰ میلیون متر مکعب آب به دریاچه ارومیه تا پایان سال‌جاری

رها سازی ۵۰۰ میلیون متر مکعب آب به دریاچه ارومیه تا پایان سال‌جاری

رئیس مجمع نمایندگان شمالغرب در مجلس شورای اسلامی در اولین روز دیماه در بازدید میدانی از تونل کانی سیب در گفتگو با خبرنگاران گفت: تا پایان سال‌جاری ۵۰۰ میلیون متر مکعب آب به دریاچه ارومیه رها سازی می‌شود. عضو هیات‌ تحقیق و تفحص از ستاد احیای دریاچه ارومیه در حاشیه این بازدید اظهار کرد: احیای دریاچه