کاهش زمان صدور پروانه شهرسازی در شهرداری منطقه۷

کاهش زمان صدور پروانه شهرسازی در شهرداری منطقه۷

شهردار منطقه ۷، در راستای چابک‌سازی و تسریع امور شهرسازی و در راستای کاهش زمان صدور پروانه دستور صریح بر کاهش زمان صدور پروانه و به طبع آن رشد صدور پرونده های شهرسازی در شهرداری منطقه۷تبریز خبر داد. ؛