در ماشین سازی تبریز چه می گذرد؟؟

در ماشین سازی تبریز چه می گذرد؟؟

مدیر عامل تیم ماشین سازی تبریز گفت: مشخص نیست یونس قربانی تا نیم فصل کجا بود و فقط در موقع نقل و انتقالات می آید و چند بازیکن تیم را می فروشد و دوباره غیب می شود بعدا هم حتی سراغی از تیم نمی گیرند.

طرح صیانت، صدای اصولگرایان را هم درآورد

طرح صیانت، صدای اصولگرایان را هم درآورد

آیا از برخی افراد که حتی شکل کار را در چنین مسئله مهمی رعایت نمی‌کنند و نحوه رفتار آنها از اصل طرحشان هم بیشتر با انتقاد مواجه شده، دارای چنان عمقی هستند که بخواهند در تصمیم اینچنین مهم با دربرگیری نزدیک به ۸۰ میلیون ایرانی ورود مدبرانه کنند؟