صادرات فرش دستباف ایرانی در شرف نابودی است

صادرات فرش دستباف ایرانی در شرف نابودی است

صادرات فرش در فصل نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۵ میلیون دلار برآورد شده و به نظر می‌رسد، ارزش صادرات این محصول فرهنگی اصیل ایرانی در پایان سال از ۲۰ میلیون دلار فراتر نرود؛ حال آنکه این رقم برای کل سال ۱۳۹۹ معادل ۶۰ میلیون دلار بوده است.