تحریم، VAR را از ایران گرفت

تحریم، VAR را از ایران گرفت

سایت فدراسیون فوتبال نوشت: کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه‌ای به فدراسیون فوتبال اعلام کرد به دلیل تحریم‌ها نمی تواند VAR به تهران بفرستد.