سرقت از خودروی صدها هوادار تراکتور!

سرقت از خودروی صدها هوادار تراکتور!

با گذشت سیزده سال از اولین بازی تیم تراکتور در ورزشگاه یادگار امام تبریز، تماشاگران همچنان از ابتدایی ترین امکانات در این ورزشگاه محروم هستند. ؛