بودجه ۱۴۰۱ موضوع زمین های قولنامه ای را حل می کند

بودجه ۱۴۰۱ موضوع زمین های قولنامه ای را حل می کند

رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به سخنان شهردار تبریز گفت: مشکل زمین های قولنامه ای امسال و در بودجه ۱۴۰۱ حل خواهد شد.   به گزارش خبرنگار ما عدم صدور پروانه و ارائه خدمات به زمین های قولنامه ای توسط شهرداری های کشور گرفتاری هایی برای برخی شهروندان ایجاد کرده است، افرادی که به