جمع‌آوری ۲۵۰۰ قلاده سگ طی سال جاری

جمع‌آوری ۲۵۰۰ قلاده سگ طی سال جاری

شهردار تبریز از جمع آوری دوهزار و ۵۰۰ قلاده سگ طی سال جاری خبر داد و گفت: با توجه به جمع‌آوری روزانه سگ‌های بلاصاحب، یک مرکز برای نگهداری احداث کرده‌ایم.؛