جلوگیری از خسارت کلان به حقوق بیت المال

جلوگیری از خسارت کلان به حقوق بیت المال

شهردار تبریز با قدردانی از تعامل و همکاری اداره کل دادگستری و دادستانی با مدیریت شهری، گفت: این تعامل باعث شد تا از تضییع کلان بیت المال و خسارت به حقوق شهروندان جلوگیری شود. ؛
برگزاری اکسپوی خط و خوشنویسی در سال ۱۴۰۲

برگزاری اکسپوی خط و خوشنویسی در سال ۱۴۰۲

شهردار تبریز گفت: اکسپوی خط و خوشنویسی یکی از رویدادهای فرهنگی شهرداری است که با مشارکت منطقه ۵ و با هدف تحقق شعار کارکرد اجتماعی شهرداری برنامه‌ریزی و برگزار خواهد شد. ؛
دلالان سودجو، در شهرداری حاشیه امنیت نخواهند داشت

دلالان سودجو، در شهرداری حاشیه امنیت نخواهند داشت

شهردار تبریز با تاکید بر ضرورت سالم سازی محیط اداری و خدمات رسانی در شهرداری گفت: در دوره فعلی، حاشیه امنیتی برای دلان سودجو وجود نخواهد داشت و با هرگونه سوء استفاده های اینچنینی به شدت برخورد خواهیم کرد. ؛