کنسولگری سابق آلمان تملک می‌شود

کنسولگری سابق آلمان تملک می‌شود

شهردار تبریز گفت: تلاش مدیریت شهری تبریز تملک کنسولگری آلمان بود که مالک آن رضایت نداد و در صورت تمایل مالک باز هم آماده تملک هستیم. ؛
چهارشنبه‌های دانش‌بنیان در تبریز

چهارشنبه‌های دانش‌بنیان در تبریز

شهردار تبریز گفت: یکی از برنامه‌های هفتگی شهرداری تبریز، برگزاری چهارشنبه‌های دانش‌بنیان است که خروجی آن استفاده مدیریت شهری از طرح‌های علمی مختلف است. ؛