قصور در جذب درآمدهای شهرداری جایز نیست

قصور در جذب درآمدهای شهرداری جایز نیست

شهردار تبریز گفت: بخش عمده‌ای از بودجه سالانه شهرداری از محل درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه تأمین می‌شود و نباید در جذب این درآمدها قصوری صورت گیرد. ؛