ضرورت احصا نقشه جامع زیرساخت‌های ورزشی تبریز/ بهره گیری از ظرفیت زمین‌های وقفی برای کاربری ورزشی

ضرورت احصا نقشه جامع زیرساخت‌های ورزشی تبریز/ بهره گیری از ظرفیت زمین‌های وقفی برای کاربری ورزشی

شهردار تبریز با تاکید بر لزوم احصاء نقشه‌ کاملی از زیرساخت‌های ورزشی شهر و دستگاه‌های دولتی، خاطرنشان کرد: این نقشه می تواند وارد چرخه عمومی ورزش همگانی شده و در اختیار مردم قرار گیرد. بدین ترتیب می توان با توجه به ظرفیت‌ کاربری‌های ورزشی شهر برای آن برنامه ریزی کرد. ؛
بخش اجرایی همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری اردیبهشت سال آینده برگزار می‌شود

بخش اجرایی همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری اردیبهشت سال آینده برگزار می‌شود

شهردار تبریز از برگزاری همایش بین المللی فرصت های سرمایه‌گذاری تبریز به دو صورت علمی و اجرایی خبر داد و گفت: بخش علمی همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ۱۵ آبان سال‌جاری و بخش اجرایی آن اردیبهشت سال آینده برگزار می‌شود. ؛