ساخت و سازهای غیرمجاز به صورت انبوه در تبریز!

ساخت و سازهای غیرمجاز به صورت انبوه در تبریز!

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تبریز گفت: شهرداری باید افرادی که در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز به صورت انبوه فعالیت می‌کنند، شناسایی کرده و به هر نحوه ممکنی از آنها شکایت کند تا جلو اقدامات غیرقانونی گرفته شود. ؛