ماجرای پیام تهدید‌آمیز همسر اردوغان در مورد حقابه رود ارس

ماجرای پیام تهدید‌آمیز همسر اردوغان در مورد حقابه رود ارس

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی گفت: طی سفری که یکی از بانوان نماینده آذربایجان شرقی به کشور ترکیه داشتند همسر اردوغان با ارسال پیغامی ایشان را تهدید کرده که در خصوص حقابه رود ارس که هیچ کدام از کشورها حق ندارند صحبتی در راستای حقابه این رودخانه داشته باشند ؛