راغفر: اقتصاد ایران به سمت اقتصاد سائوپائولویی شدن پیش می‌رود

راغفر: اقتصاد ایران به سمت اقتصاد سائوپائولویی شدن پیش می‌رود

حسین راغفر گفت: این برندگان اصلی که منابع کشور را در اختیار آن‌ها گذاشته اند یا در روند خصوصی سازی ها، اموال عمومی را در جیب این‌ها فرو کرده اند، حالا بخشی از بحران در اقتصاد کشور هستند و از سوی دیگر همین گروه نیز دچار عدم اعتماد به حفظ سرمایه‌های بادآورده خود در کشور

آرزوی دیدارت به دلم سنگینی می کند

آرزوی دیدارت به دلم سنگینی می کند

غلامحسین یکی از نخبگانی است که خودم را همیشه به او مدیون می دانم.خبرنگاری که همیشه فارغ از هیاهو اثر گذار بوده است. او علی رغم اینکه سن و سال زیادی نداشت در میدان عمل نقش کلیدی در آزادسازی خرمشهر ایفا کرد. او را همه می شناسند زیرا وی از جوان ترین فرماندهان بود.