اضافه شدن ۱۰ هزار مترمربع به فضاهای درمانی مناطق محروم آذربایجان‌شرقی

اضافه شدن ۱۰ هزار مترمربع به فضاهای درمانی مناطق محروم آذربایجان‌شرقی

استاندار آذربایجان شرقی عدالت آموزشی و درمانی را یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های ابلاغی دولت سیزدهم به کارگزاران خود عنوان کرد و گفت: دسترسی آسان همه مردم به خدمت بهداشتی و درمانی در یک سال گذشته با اضافه شدن ۱۰ هزار مترمربع به فضاهای درمانی مناطق محروم شده است. ؛
اتوبوس‌های نو در راه تبریز

اتوبوس‌های نو در راه تبریز

در حال حاضر بیش از 100 دستگاه اتوبوس در 9 ماه گذشته خریداری و اقدامات لازم جهت راه‌اندازی و جایگزینی با اتوبوس‌های فرسوده و کهنه انجام شده است ؛