هوشیار، شهردار ۱۳ نفر است

هوشیار، شهردار ۱۳ نفر است

رییس شورای کلانشهر تبریز گفت: آقای هوشیار فردی حرفه ای و صاحب اخلاق حرفه ای هستند و یکی از شرایط ما برای ایشان این خواهد بود که باید خودشان را شهردار ۱۳ نفر در مجموعه شورای شهر بدانند، چون این ۱۳ نفر در مقابل مردم پاسخگو هستند و شهردار باید به ۱۳ نفر پاسخگو باشد.

بنده اهل تعامل و صبورم/ به من گفتند شهرداری خطرناک است، قبول نکن!

بنده اهل تعامل و صبورم/ به من گفتند شهرداری خطرناک است، قبول نکن!

سعید شریف‌زاده در جلسه شورای شهر تبریز جهت ارایه برنامه‌های خود برای تصدی سمت شهرداری تبریز گفت: خود محور نیستم و مجری تصمیمات و سیاست‌های شورا خواهم بود. قرار نیست همه تصمیمات را شهردار بگیرد و در اختیار شورا خواهم بود.