امانتدار خوبی خواهم بود

امانتدار خوبی خواهم بود

مظفر سلیمانی گفت: شهرداری تبریز را در دوران سرپرستی همانند معاونت مالی و اقتصادی، بدون حاشیه اداره و تلاش می‌کنیم امانتدار خوبی باشیم.

تبریز کارکنان شهرداری تبریز افزایش می یابد

تبریز کارکنان شهرداری تبریز افزایش می یابد

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز از افزایش حقوق کارکنان شهرداری تبریز خبر داد و گفت: مبنای محاسبات میزان دریافتی فوق العاده جذب کارکنان و کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار شهرداری تبریز افزایش یافت.

تحویل کامل اراضی ارتش به شهرداری تبریز جهت احداث پارک باغشمال

تحویل کامل اراضی ارتش به شهرداری تبریز جهت احداث پارک باغشمال

شهردار تبریز از تحویل کامل اراضی ارتش به شهرداری جهت احداث پارک باغشمال خبر داد. به گزارش نگاه، ایرج شهین‌باهر در اولین روز تحویل کامل زمین احداث پارک باغشمال توسط ارتش به شهرداری تبریز، به همراه دو عضو شورای اسلامی شهر، از محل پارک بازدید کرد و افزود: هدف از این بازدید بررسی میدانی، تعیین