جمهوری آذربایجان در تامین ۶۰ درصدی نفت رژیم کودک‌کش صهیونیستی تجدید نظر کند

جمهوری آذربایجان در تامین ۶۰ درصدی نفت رژیم کودک‌کش صهیونیستی تجدید نظر کند

امام جمعه تبریز گفت: از دولت و ملت جمهوری آذربایجان قطع صادرات نفت به اسرائیل را خواهانیم چراکه جمهوری آذربایجان بیش از ۶۰ درصد نفت رژیم کودک‌کش صهیونیستی را تامین می‌کند از این‌رو نفت آذربایجان می‌تواند مشتریان دیگر داشته باشد ؛
آخرین وضعیت ثبت جهانی روستای تاریخی کندوان

آخرین وضعیت ثبت جهانی روستای تاریخی کندوان

معاون‌ میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی آذربایجان‌شرقی گفت: پرونده برای ثبت جهانی روستایی تاریخی کندوان تشکیل شده که ایراد اصلی آن مداخلات آن است که باید به سرعت رفع شود. ؛