تراکتورِ زنوزی، زنگ تفریح سرخابی‌ها

تراکتورِ زنوزی، زنگ تفریح سرخابی‌ها

تیمی که در روزگار نه چندان دوری بلای جان سرخابی‌های پایتخت شده بود و آن‌ها را چپ و راست می‌برد، اکنون مقابل این دو تیم تهرانی به زنگ تفریح تبدیل شده است. ؛