نامه انجمن علمی روانپزشکان خطاب به وزیر آموزش و پرورش

نامه انجمن علمی روانپزشکان خطاب به وزیر آموزش و پرورش

از وزارت آموزش و پرورش انتظار می‌رود تصور دانش‌آموزان، خانواده‌ها و جامعه از مدرسه را به عنوان مکان امنی برای تحصیل و پرورش استعداد‌ها و خانه دوم مخدوش نکند و از سرمایه اجتماعی اعتماد به نظام آموزشی که در صورت تنزل به سادگی قابل بازگشت نیست، با همه توان حفاظت کند. ؛
مردم ما با وجود اختلاف سلیقه، باهم وحدت دارند

مردم ما با وجود اختلاف سلیقه، باهم وحدت دارند

متفکرآزاد با اشاره به این که مردم ما با وجود اختلاف سلیقه، باهم وحدت دارند، خاطرنشان کرد: دشمن فکر می کرد با وارد کردن اسلحه و ایجاد تفرقه و آوردن گروهک های تروریستی، از جوانان یارگیری می کند اما جوانان پاک و فهمیم به نقشه شوم پی بردند. ؛
برای برگزاری تجمعات نیازی به قانون جدید نیست

برای برگزاری تجمعات نیازی به قانون جدید نیست

یک نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی با تاکید بر این‌که «در این اصل گفته نشده که کیفیت این موضوع را قانون تعیین کند و قانونی نوشته شود تا برای برگزاری تجمعات مجوز اخذ شود»، اظهار کرد: هر قانونی که قرار باشد برای این اصل قانونی در نظر گرفته شود، باید از همان درجه آزادی که در قانون اساسی لحاظ شده، تبعیت کند.؛
باقری: ایجاد گفت‌وگوی ملی برای رفع مشکلات در کشور ضروری است

باقری: ایجاد گفت‌وگوی ملی برای رفع مشکلات در کشور ضروری است

نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر گفت و گوی ملی برای برطرف کردن مشکلات کشور ضروری به نظر می ‌رسد و دلسوزان انقلاب باید از آبروی خود برای شکل گیری این گفت و گو هزینه کنند و اجازه ندهند بیش از این نخبگان از قطار انقلاب جدا شوند. ؛