ساخت و سازهای غیرمجاز به صورت انبوه!

ساخت و سازهای غیرمجاز به صورت انبوه!

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تبریز گفت: شهرداری باید افرادی که در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز به صورت انبوه فعالیت می‌کنند، شناسایی کرده و به هر نحوه ممکنی از آنها شکایت کند تا جلو اقدامات غیرقانونی گرفته شود.؛
عده ای در حوزه ورزش سنگ‌اندازی کردند

عده ای در حوزه ورزش سنگ‌اندازی کردند

رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شورای شهر تبریز گفت: متاسفانه سنگ اندازی هایی در مقابل حوزه ورزش وجود دارد و عده ای در این راستا مانع از پیشبرد اهداف می شوند اما کمیسیون ورزش تا جایی که بتواند به حوزه ورزش خدمت خواهد کرد. ؛
سرانه ورزشی در برخی مناطق تبریز صفر است!

سرانه ورزشی در برخی مناطق تبریز صفر است!

رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شورای شهر تبریز با بیان اینکه در برخی مناطق سرانه ورزشی صفر است، گفت: به منظور رفع این مشکل می توان از فضای مدارس مخصوصا در حوزه بانوان بهره مند شد. ؛