قره‌باغ بخشی از جمهوری آذربایجان است

قره‌باغ بخشی از جمهوری آذربایجان است

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: با مقامات ارمنستان و آذربایجان در تماس هستیم. مقامات ارمنستان نسبت به احتمال درگیری جدید از سوی آذربایجان اظهار نگرانی کرده بودند، اما مقامات آذربایجان به ما پیام دادند که قصدی برای حمله نظامی ندارند. ؛
آلایندگی ارس از سوی ارمنستان تایید شد/ تدوین سند «آلودگی صفر ارس»

آلایندگی ارس از سوی ارمنستان تایید شد/ تدوین سند «آلودگی صفر ارس»

سخنگوی صنعت آب گفت: طبق پیگیری‌های صورت‌گرفته برخی معادن که رودخانه ارس را آلوده می‌کنند، شناسایی شدند، از سوی وزارت نیروی ایران درخوست بازدید داده شد و دادستانی و سازمان محیط زیست ارمنستان هم ورود کردند و با توجه به اینکه این آلاینده‌ها از جانب بخش خصوصی وارد رودخانه می‌شد شکایت‌هایی هم طرح شد. ؛