امیرعبداللهیان: تعدادی پهپاد پیش از جنگ اوکراین به روسیه دادیم

امیرعبداللهیان: تعدادی پهپاد پیش از جنگ اوکراین به روسیه دادیم

امیرعبداللهیان: بورل ۴ روز پیش گفت پیام شما در خصوص مذاکرات را به آمریکا منتقل کردیم؛ ما منتظر پاسخ واشنگتن هستیم / اظهارات بایدن نسنجیده بود؛ مقامات آمریکایی از طریق مجاری دیپلماتیک به ما اعلام کردند که آمریکا چنین موضعی را ندارد ؛