امیرعبداللهیان: تعدادی پهپاد پیش از جنگ اوکراین به روسیه دادیم

امیرعبداللهیان: تعدادی پهپاد پیش از جنگ اوکراین به روسیه دادیم

امیرعبداللهیان: بورل ۴ روز پیش گفت پیام شما در خصوص مذاکرات را به آمریکا منتقل کردیم؛ ما منتظر پاسخ واشنگتن هستیم / اظهارات بایدن نسنجیده بود؛ مقامات آمریکایی از طریق مجاری دیپلماتیک به ما اعلام کردند که آمریکا چنین موضعی را ندارد ؛
در غیاب خبرنگار و رسانه‌ های داخلی است که شایعات گسترش می‌ یابد

در غیاب خبرنگار و رسانه‌ های داخلی است که شایعات گسترش می‌ یابد

مهم‌ترین ابزارهای امروزی دانایی، رسانه‌ها هستند و به گفته نوری‌قزلجه نماینده مجلس «مردم عطش دریافت خبر و اطلاعات دارند و در عصر ارتباطات شرایط به نحوی است که نمی‌شود مسیر کسب خبر را بست». بنابراین تسهیل در اطلاع‌رسانی و کمک به روند جریان آزاد اطلاعات می‌تواند کمک شایانی در جلب اعتماد عمومی و پاسخ به عطش کسب خبر در افکار عمومی باشد.؛