مراقب سیلاب ناگهانی باشید

مراقب سیلاب ناگهانی باشید

فردا پنجشنبه بارش در جنوب کشور کاهش یافته و در نوار شمالی این وضعیت ادامه خواهد داشت. روز جمعه در اکثر مناطق کشور جو پایدار و آرامی استقرار می‌یابد.