گردشگری سلامت آذربایجان شرقی بدون نقشه راه

گردشگری سلامت آذربایجان شرقی بدون نقشه راه

برخورداری از امکانات و تجهیزات درمانی و وجود پزشکان متخصص، تبریز و آذربایجان شرقی را در سال های اخیر به یکی از قطب های گردشگری سلامت در ایران و منطقه تبدیل کرده است و هر سال مسافرانی از کشورهای همسایه با هدف دریافت خدمات درمانی به این استان سفر می کنند.