لایحه تشویقی نوسازی ساختمان‌های فرسوده در تبریز / ساخت‌وسازهای ناایمن، خطری بیخ گوش کلانشهرها

لایحه تشویقی نوسازی ساختمان‌های فرسوده در تبریز / ساخت‌وسازهای ناایمن، خطری بیخ گوش کلانشهرها

حادثه متروپل زنگ خطری بیخ گوش کلانشهرهاست تا روند ساخت و سازهای غیرمجاز و ناایمن را کاهش دهند و شهرداری تبریز با اقداماتی نظیر تدوین لایحه تشویقی جهت نوسازی ساختمان‌های تجاری و پاساژهای فرسوده گام اول را برای پیشگیری از بروز حوادث ناگوار در شهر برداشته است.

شهردار: برای عظمت تبریز تلاش می‌کنیم

شهردار: برای عظمت تبریز تلاش می‌کنیم

شهردار تبریز گفت: یکی از کارکردهای اصلی مدیریت شهری، بروز رفتارها در حوزه تاریخی و فرهنگی بوده و ما در شهری زندگی می‌کنیم که تاریخ و فرهنگ آن بسیار عظیم و عمیق است.