ضرورت احصا نقشه جامع زیرساخت‌های ورزشی تبریز/ بهره گیری از ظرفیت زمین‌های وقفی برای کاربری ورزشی

ضرورت احصا نقشه جامع زیرساخت‌های ورزشی تبریز/ بهره گیری از ظرفیت زمین‌های وقفی برای کاربری ورزشی

شهردار تبریز با تاکید بر لزوم احصاء نقشه‌ کاملی از زیرساخت‌های ورزشی شهر و دستگاه‌های دولتی، خاطرنشان کرد: این نقشه می تواند وارد چرخه عمومی ورزش همگانی شده و در اختیار مردم قرار گیرد. بدین ترتیب می توان با توجه به ظرفیت‌ کاربری‌های ورزشی شهر برای آن برنامه ریزی کرد. ؛
چهارشنبه‌های دانش‌بنیان در تبریز

چهارشنبه‌های دانش‌بنیان در تبریز

شهردار تبریز گفت: یکی از برنامه‌های هفتگی شهرداری تبریز، برگزاری چهارشنبه‌های دانش‌بنیان است که خروجی آن استفاده مدیریت شهری از طرح‌های علمی مختلف است. ؛