گردشگری سلامت آذربایجان شرقی بدون نقشه راه

گردشگری سلامت آذربایجان شرقی بدون نقشه راه

برخورداری از امکانات و تجهیزات درمانی و وجود پزشکان متخصص، تبریز و آذربایجان شرقی را در سال های اخیر به یکی از قطب های گردشگری سلامت در ایران و منطقه تبدیل کرده است و هر سال مسافرانی از کشورهای همسایه با هدف دریافت خدمات درمانی به این استان سفر می کنند.

قطار گردشگری سلامت تبریز در ایستگاه نابسامانی

قطار گردشگری سلامت تبریز در ایستگاه نابسامانی

گردشگری سلامت از جمله مزیت‌های نسبی تبریز از زمان فروپاشی شوروی بوده که سیر صعودی آن در چند سال اخیر، تحت تاثیر عواملی چون نبود متولی مشخص، دخالت سازمان‌های غیرمسوول، جولان دلالان، اعمال تعرفه‌های سلیقه‌ای و نبود تبلیغات مناسب متوقف شده است. به گزارش سهند به نقل از ایرنا، تا حدود یک دهه قبل، مراکز درمانی