بازی با تراکتور به اندازه پرسپولیس مهم است

بازی با تراکتور به اندازه پرسپولیس مهم است

سرمربی مس رفسنجان می‌گوید هیچ ملاحظه‌ای برای استراحت دادن یا محافظت از بازیکنی در دیدار با تراکتور به منظور استفاده از آن‌ها مقابل پرسپولیس در هفته نهم نخواهد داشت چرا که هر دو بازی به یک اندازه اهمیت دارند.