تمدید مهلت جذب نیروی انسانی مورد نیاز پیمانکاران ازطریق ارزیابی متقاضیان اشتغال تا ۲۵ فروردین

تمدید مهلت جذب نیروی انسانی مورد نیاز پیمانکاران ازطریق ارزیابی متقاضیان اشتغال تا ۲۵ فروردین

آگهی جذب مجتمع مس سونگون از طریق پیاده سازی مکانیسم ارزیابی و جذب نیروی انسانی برای شرکت های پیمانکاری جهت جذب نیروی متخصص از متقاضیان واجد الشرایط و دارای صلاحیت فنی تا ۲۵فروردین ماه تمدید شد. ؛