اهتمام مدیریت شهری تبریز برای ترویج و گسترش ورزش

اهتمام مدیریت شهری تبریز برای ترویج و گسترش ورزش

هفته تربیت بدنی بهانه خوبی برای تشریح اقدامات ورزشی شهرداری تبریز است و این در حالی است که مدیریت شهری فعلی همت مضاعفی برای گسترش و همگانی کردن ورزش به منظور سلامتی جامعه و کاهش انواع آسیب‌های اجتماعی دارد. ؛
حال خوب یعنی زندگی در زمان حال

حال خوب یعنی زندگی در زمان حال

زندگی زیاد به گفتن های عطاران نیست  بوی خوش و مطبوع یا تهوع آور مُشک زندگی هر فردی را در وهله اول  تنها خودش و خدایش می داند چرا که تعداد بیشمار افراد هستند که سبک زندگی نمایشی دارند و هر کس از خارج گود به زندگی شان نیم نگاهی کرده باشد، حسرت در دل