رواج فروش «وام ازدواج» به مبلغ ۷۰ تا ۹۰ میلیون تومان

رواج فروش «وام ازدواج» به مبلغ ۷۰ تا ۹۰ میلیون تومان

تندگویان معتقد است: از آنجاکه رقم وام ازدواج هر ساله افزایش قابل توجهی یافته، امکان سوء استفاده‌های این چنین نیز ایجاد شده است و از این رو نیازمند تدوین دستورالعملی برای نظارت بر دریافت کنندگان وام ازدواج هستیم. ؛