هاکی

۱۸اردیبهشت
دعوت سه بانوی تبریزی به اردو تیم ملی هاکی

دعوت سه بانوی تبریزی به اردو تیم ملی هاکی

سه ورزشکار تبریزی به اردو تیم ملی پوش هاکی سالنی ایران در رشت دعوت شدند.

۰۱آذر
هاکی تبریز آبروی ایران در سطح جهانی است
رئیس انجمن اسکیت هاکی ایران؛

هاکی تبریز آبروی ایران در سطح جهانی است

رئیس انجمن اسکیت هاکی ایران گفت: در ایران به نام آذربایجان گره خورده است و جزء افتخارات ایران است.