نوازش

۲۱اردیبهشت
چرا در آغوش گرفتن، گرفتن دست و نوازش احساس خوبی دارد؟

چرا در آغوش گرفتن، گرفتن دست و نوازش احساس خوبی دارد؟

دانشمندان آن مدار مغزی یا مسیر عصبی را که احساسات "لمس دلپذیر" را منتقل می‌کند، کشف کردند.