ارتباطات ارس و نخجوان بیشتر می‌شود/ تدوین برنامه‌های راهبردی برای افزایش تجارت و جذب گردشگر

ارتباطات ارس و نخجوان بیشتر می‌شود/ تدوین برنامه‌های راهبردی برای افزایش تجارت و جذب گردشگر

منطقه آزاد ارس از جایگاه ویژه‌ای در میان مناطق آزاد کشور برخوردار است و تراز تجاری آن مثبت می‌باشد. همکاری‌های علمی‌، گردشگری، ورزشی، برگزاری مسابقات مشترک و افزایش تعاملات زیست‌محیطی افزایش می یابد.

کاهش هزینه روادید ورود اتباع ایران به نخجوان

کاهش هزینه روادید ورود اتباع ایران به نخجوان

هزینه صدور روادید برای ورود اتباع ایران به جمهوری خودمختار نخجوان کاهش یافت به گزارش سهند، اداره وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان در جمهوری خود مختار نخجوان اعلام کرد: از تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۹۸ اتباع جمهوری اسلامی ایران می‌توانند در مبادی ورودی مرز‌های جمهوری خودمختار نخجوان شامل جلفا، پلدشت (شاه تختی) و صدرک، ایستگاه راه