پنج پروژه مهم مسیرگشایی جدید در آستانه بهره‌برداری

پنج پروژه مهم مسیرگشایی جدید در آستانه بهره‌برداری

به گزارش نگاه به نقل از شهریار، “یعقوب هوشیار” با اعلام این خبر افزود: پروژه های مسیرگشایی ۳۵ متری ابرار، شهید بی مثل، شهید علی پور، علی بقال و ۳۵ متری صنعتگران به مایان با شتاب و جدیت بیشتر و بر اساس زمان بندی صورت گرفته و در حال اجرا است و طی هفته های آینده