اگر امروز برای احیای «دریاچه ارومیه» هزینه نکنیم مجبوریم بعدا برای درمان بیماری‌ها هزینه کنیم

اگر امروز برای احیای «دریاچه ارومیه» هزینه نکنیم مجبوریم بعدا برای درمان بیماری‌ها هزینه کنیم

روح‌الله متفکرآزاد پس از قرائت گزارش کمیسیون کشاورزی مبنی بر تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه، گفت: امروز با موضوعی کاملا زیست محیطی مواجه هستیم و این موضوع نه قومی، نه امنیتی و نه سیاسی است؛ زندگی میلیون‌ها نفر در مخاطره قرار گرفته است.‌‌

درآمد فرزندان شاغل باعث قطع یارانه سرپرست خانوار نشود

درآمد فرزندان شاغل باعث قطع یارانه سرپرست خانوار نشود

به گزارش نگاه، روح‌الله متفکرآزاد بر ضرورت تقویت معیشت خانوارها تاکید و اظهار کرد: در هر صورت یکی از ضرورت‌های اولویت‌دار جامعه بحث حل مشکلات اقتصادی خانوارهاست. عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: متاسفانه در سال‌های اخیر رشد تورم باعث شده حتی خانوارها با درآمد متوسط نیز برای تامین معیشت با مشکل روبه‌رو شوند. متفکرآزاد تصریح کرد: