عملیات تروریستی شاهچراغ نتیجه حضور عوامل صهیونیست در آن سوی ارس است

عملیات تروریستی شاهچراغ نتیجه حضور عوامل صهیونیست در آن سوی ارس است

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی گفت: هدایت عملیات تروریستی شاهچراغ و چند عملیات ناموفق توسط تروریست‌های اجاره ای تکفیری از خاک جمهوری آذربایجان نتیجه حضور عوامل ضد منطقه ای صهیونیست در آنسوی ارس است. ؛