تملک و آزادسازی محوطه باغ‌موزه ستارخان تا پایان سال جاری

تملک و آزادسازی محوطه باغ‌موزه ستارخان تا پایان سال جاری

ستار قره‌داغی، مشهور به ستارخان و سردار ملی، یکی از مبارزان دوران مشروطه بر علیه استبداد بود. خانه تاریخی این سردار بزرگ میزبان سران مشروطه و جلسات سری آنان در دوران قاجار بود که به همت شهرداری تبریز تملک و تبدیل به مجموعه تاریخی، فرهنگی گردشگری باغ‌موزه ستارخان می‌شود. می‌شود.؛
پنج پروژه مهم مسیرگشایی جدید در آستانه بهره‌برداری

پنج پروژه مهم مسیرگشایی جدید در آستانه بهره‌برداری

به گزارش نگاه به نقل از شهریار، “یعقوب هوشیار” با اعلام این خبر افزود: پروژه های مسیرگشایی ۳۵ متری ابرار، شهید بی مثل، شهید علی پور، علی بقال و ۳۵ متری صنعتگران به مایان با شتاب و جدیت بیشتر و بر اساس زمان بندی صورت گرفته و در حال اجرا است و طی هفته های آینده