دستور شهردار تبریز برای اختصاص ۳۰ دستگاه اتوبوس دیگر از ناوگان شهرداری جهت جابجایی زائران از مرز مهران

دستور شهردار تبریز برای اختصاص ۳۰ دستگاه اتوبوس دیگر از ناوگان شهرداری جهت جابجایی زائران از مرز مهران

پیرو دستور شهردار تبریز ۳۰ دستگاه اتوبوس دیگر از ناوگان شهرداری برای پشتیبانی و رفع کمبود جهت جابجایی زائران از مرز مهران به تبریز به کمک برای حمل و نقل مسافر جاده‌ای اعزام شدند. ؛
اتوبوس‌های فرسوده در خط پایان

اتوبوس‌های فرسوده در خط پایان

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه گفت: اتوبوس ‌های با عمر بالا و فرسوده با اتمام قرارداد به تدریج از خطوط خارج و جای خود را به اتوبوسهای نو می‌دهند. ؛