لزوم توجه به انسان محوری در طراحی های شهری و توسعه پیاده راه ها در مناطق کم برخوردار/ احداث ۲۵ سالن ورزشی تا پایان سال

لزوم توجه به انسان محوری در طراحی های شهری و توسعه پیاده راه ها در مناطق کم برخوردار/ احداث ۲۵ سالن ورزشی تا پایان سال

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی و نایب رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی تبریز گفت: اجرای پروژه پیاده راه در خیابان فجر(نگارستان) از اقدامات موثر شهرداری منطقه ۷ تبریز در راستای اجرای پروژه های انسان محور معابر تبریز است. ؛