طلسم احیای بافت فرسوده در تبریز شکسته شد

طلسم احیای بافت فرسوده در تبریز شکسته شد

احیای بافت فرسوده، به دلیل گستردگی آن، از جمله نیازها و مطالبات زیست شهری در تبریز است که تلاش برای تحقق آن تا به امروز میسر نشده بود، اما اعلام خبر اتمام طرح احیای محله «چوخورلار» طلسم ناکامی‌ها در این زمینه را شکست. ؛