فعالیت مرکز هماهنگی و ارزیابی احیای دریاچه ارومیه آغاز شد

فعالیت مرکز هماهنگی و ارزیابی احیای دریاچه ارومیه آغاز شد

مدیر دفتربرنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: با اخذ نظر خبرگان حوزه آب و محیط‌زیست، مرکز هماهنگی و ارزیابی احیای دریاچه ارومیه را زیر نظر سازمان محیط‌زیست ایجاد کردیم تا به طور قانونی پیگیر تامین حقابه سالانه دریاچه و جایگزین ستاد احیا دریاچه ارومیه کنونی باشد.

تراز دریاچه ارومیه یک هزار و ۲۷۱ متر و ۳۱ سانتی‌متر بالاتر از آب‌های آزاد است

تراز دریاچه ارومیه یک هزار و ۲۷۱ متر و ۳۱ سانتی‌متر بالاتر از آب‌های آزاد است

رییس دفتر استان‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه با اشاره به تبخیر بالای آب دریاچه در فصل گرما، گفت: با توجه به کاهش بارش‌ها و افزایش تبخیر، در حال حاضر تراز دریاچه ارومیه، یک‌هزار و ۲۷۱ متر و ۳۱ سانتی‌متر بالاتر از آب‌های آزاد ثبت شده که البته روند کاهشی آن با آغاز بارش های پاییزه و اجرای برنامه های انتقال آب، متوقف می‌شود.