برگزیدگان استانی ششمین جشنواره ملی تولیدات هنری فانوس به بخش ملی راه یافتند / ۳۳ اثر برگزیده بخش استانی جشنواره فانوس شدند   

برگزیدگان استانی ششمین جشنواره ملی تولیدات هنری فانوس به بخش ملی راه یافتند / ۳۳ اثر برگزیده بخش استانی جشنواره فانوس شدند  

دبیر اجرایی استانی ششمین جشنواره ملی تولیدات هنری فانوس از معرفی برگزیدگان این جشنواره و معرفی ۳۳ اثر مرحله استانی برگزیده به بخش ملی خبر داد. به گزارش نگاه آذربایجان ، سعید قمیان اظهار داشت: ۳۶۰ اثر به دبیرخانه جشنواره فانوس راه یافتند که تعدادی به دلیل کیفیت پایین و غیرمرتبط بودن با حوزه فراخوان