پایان عصر «شهروند خبرنگاری» در ایران

پایان عصر «شهروند خبرنگاری» در ایران

طرح جدیدی در مجلس در دست بررسی است که بندهای آن نشان می‌دهد مجلس به‌دنبال جرم‌انگاری از فیلم‌برداری و تصویر‌برداری وقایع روز و اشتراک‌گذاری آن در شبکه‌های اجتماعی است.؛
کشف یکی از دلایل مهم خستگی مزمن

کشف یکی از دلایل مهم خستگی مزمن

افرادی که صبح‌ها با زنگ ساعت از خواب بیدار می‌شوند، نسبت به کسانی که به طور طبیعی از خواب برمی‌خیزند معمولا خسته‌تر هستند. ؛