افت بودجه ریزی تبریز در مقایسه با شهرهای مشهد، اصفهان و حتی کرج!

افت بودجه ریزی تبریز در مقایسه با شهرهای مشهد، اصفهان و حتی کرج!

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی گفت: با توجه به جمعیت شهر و برخی تصمیمات در شهرهای اطراف جایگاه کلانشهر تبریز نسبت به سایر کلانشهر ها افت داشته و به‌تبع آن بودجه‌ریزی شهر تبریز هم در مقایسه با شهرهایی مانند مشهد، اصفهان و حتی کرج کاهش‌یافته و از جایگاهی که انتظار می‌رود فاصله گرفته‌ایم. ؛